Programma Klein Kölle
Vasteloavend 2022

DO 24 Aad Wieverbal
Verkleij uch es aad wief en doot mit os mit. Vanaaf 20.00

oer biej ‘t Biermanshoes.
VR 25 Kinjermiddig
Veur jongk en aad. Vanaaf 14.00 oer biej de Soos.
ZA 26 Grote Kleine optoch
Alle kinjer, einzelgängers en klein gruupkes zeen welkom.

Verzamele op ‘t Kirkplein om 13.41 oer. Aansjloetend priesoetreiking biej de Soos.

H. Mis
om 19.00 oer, aansjloetend äöpening aan ‘t monument.

‘s Aoves Bezuik Heilige Huuskes mit o.a. Soos: Don Kiesjot en Wiesse Oet Zuus.
ZO 27 Boerebroelof
Alle boere en boerinne trekke d’r weer op oet.

Aanvang 13.30 oer biej Daelebrouck. Mit verrassings optraeje.
MA 28 Kinjermiddig en Bezuik Heilige Huuskes
Vanaaf 14.11 oer biej De Sjmeed. Clowns, ballonneen tattoos.
Vanaaf 20.11 oer Bezuik aan de Heilige Huuskes, mit o.a. Locoloco biej De Sjmeed.
DI 1 Artieste-carrousel
Dit jaor live meziek in de Heilige Huuskes. Sjtart om 14.11 oer en om 15.30 oer Danny Pouwels biej ‘t Biermanshoes, 19.30 oer Patrick Roger biej

Bey Suus en 22.00 oer Roy Selder biej De Sjmeed.

Aafsjloete vanne Vastelaovend
biej ‘t Doalemonument om 24.00 oer.

 

WIE 'T VREUGER WAAS.....

Vastelaovend waerde in Hirkebosj al op kleine sjaol gevierd, lang veurdet ein aantal Hirkebossjer jónges same besjlaote óm ein vastelaovesvereniging op te richte. In 1937 waerde in Hirkebosj de eerste prins van D’n Doal oetgerope.